بازگشت به صفحه کامل

توضیحات ارسال

نحوه ارسال فیلم های بخش خردسالان (قرائت حداقل سه سوره از 10 سوره پایانی قرآن کریم):

1)ارسال به ادمین کانال مسابقات قرآت و عترت رسانه ملی به آدرس https://t.me/quranirib

2) تحویل فایل تصویری به دبیران برگزاری مسابقات در مراکز صدا و سیما

3) تحویل فایل تصویری به دبیرخانه برگزاری مسابقات در اداره کل روابط عمومی

 

سایر آثار بخش جنبی (فیلم کوتاه ، مقاله و پژوهش) را به دبیران برگزاری مسابقات تحویل دهید.