بازگشت به صفحه کامل

سوالات و پاسخنامه مرحله اول رشته تفسیر

دریافت فایل سوالات به همراه پاسخنامه

توضیح : این فایل مربوط به شرکت کنندگان تهرانی می باشد و متسابقین مراکز استان‌ها برای دریافت سوالات و پاسخنامه به دبیر مرکز خود مراجعه نمایند.