بازگشت به صفحه کامل

مسابقه بزرگ جشن خانگی فرزندان غدیر

مسابقه بزرگ جشن خانگی فرزندان غدیر

-با همکاری اداره کل روابط عمومی-

مهلت ارسال آثار : 12 لغایت 20 مرداد ماه 99

شیوه ارسال آثار: کانال بله و سروش به نشانی @admin_basijirib

جوایز :  110  نفر مبلغ یک میلیون ريال