بازگشت به صفحه کامل

نمایشگاه تولیدات برنامه ای و جاذبه های گردشگری مرکز البرز

نمایشگاه تولیدات برنامه ای و جاذبه های گردشگری صداو سیمای مرکز البرز

امورفرهنگی اداره کل روابط عمومی با مشارکت صداو سیمای مرکز البرزنمایشگاهی با عنوان «تولیدات برنامه ای و جاذبه های گردشگری صداو سیمای مرکز البرز» در محل نگارخانه کوثر واقع در ساختمان اداری برگزار می نماید. در این نمایشگاه 38 تابلو ازبرخی از سریال ها و فیلم های تولید شده در این مرکز و نیز مهمترین آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری این استان ارائه خواهد شد .

 همکاران می توانند همه روزه از ساعت 8 تا 16 و از تاریخ 98/3/27 تا 98/4/6  از این نمایشگاه بازدید بعمل آورند.