بازگشت به صفحه کامل

هم اندیشی با اساتید قرآنی کشور

جلسه هم اندیشی با اساتید قرآنی و مسئولین شبکه های قرآن صداوسیما روز دوشنبه نهم تیر ماه در اداره کل روابط عمومی برگزار شد دراین جلسه که با حضور چهره های قرآنی مطرح کشور ا زجمله سلیمی معاون فرهنگی آستان حضرت عبدالعظیم (ع) ، مهدی قره شیخلو رئیس سازمان دارالقرآن الکریم ،احمد ابوالقاسمی مدیرشبکه قرآن صدا و نمایندگانی از شبکه قرآن سیما و بسیج رسانه ملی برگزارشد راهکارهای افزایش کیفی و مسابقات قرآن ردررسانه ملی مورد بحث وبررسی قرارگرفت.

 

دراین جلسه حاضران، ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده درحوزه مسابقات قرآن رسانه ملی بر لزوم توسعه فعالیت های قرآنی برای کارکنان رسانه ملی که خود متولی برنامه سازی و تغییر نگرش و سبک زندگی جامعه هستند، تاکید نموده بر تدوین سند چشم انداز پنج ساله ، توسعه فعالیت های آموزشی ، بهره گیری ااز ظرفت های موجود دررسانه ملی و احیای مجدد کانون های قرآنی درسازمان صداوسیما تاکید نمودند .

در ابتدای این جلسه دکتر نعمتی، مدیرکل روابط عمومی دراین جلسه باارائه گزارشی از روند برگزاری مسابقات قرآن درطول دوسال اخیر، برگزاری مرحله نهایی دریکی از مراکز استانها ، افزایش اعتبارات تخصیصی به مسابقات و افزایش جوایزبرندگان را به عنوان راهکارهای تشویقی همکاران برشمرده واز همکاری بخش های مختلف سازمان ازجمله شبکه های قرآن سیما وصدا تشکر و قدردانی نمودند.

آقای یوسف، دبیر چهاردهمین دوره مسابقه قرآن و عترت رسانه ملی نیزدراین جلسه به برخی ویژگی های دوره های اخیر از جمله تغییر رویکرد برگزاری مسابقات و اولویت دادن به بخش های عمومی به جای رشته های تخصصی و افزایش مشارکت کودکان ونوجوانان و بازنشستگان درمسابقات وافزودن بخش های هنری و پژوهشی به مسابقه اشاره نمودند . دراین جلسه مقرر شد باپیگیری امورفرهنگی کارکنان زمینه انعقاد تفاهم نامه همکاری بین سازمان صداو سیما وسازمان دارالقرآن الکریم جهت برگزاری دوره های آموزشی حضوری و غیرحضوری قرآن کریم برای همکاران درتهران ومراکز استانها وبهره گیری از ظرفیت های کانون های قرآنی فراهم شود.