تصاویر مراسم شبی با قرآن با حضور قاریان و حافظان رسانه ملی در مسجد دو درب آستان قدس رضوی در تاریخ ششم...